11/2/19-หารือแนวทางความร่วมมือการรับนศ.ฝึกงานกับNIT,Japan

หารือแนวทางความร่วมมือการรับนศ.ฝึกงานกับNIT,Japan
.
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดีและคุณนงนุท รอดจินดา หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับ Dr.Tomotaka Homae แลt Dr.Shoichi Furuyama จาก National Institute of Technology Toyama College, Japan ในโอกาสหารือโครงการแลกเปลี่ยนระหว่าง 2 สถาบัน