11/2/19-วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

11/2/19-วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (62) . เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. และเพื่อรำลึกถึงท่านเจ้าคุณทหาร(เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ ณ อนุสาวรีย์ท่านเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร