11/1/19-สัมมนาประจำปีวิศวลาดกระบัง

สัมมนาประจำปี สายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 10 – 12 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดสัมนาและศึกษาดูงานเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง “ก้าวเดินที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง…วิศวฯ จะเป็นอย่างไรในยุค ๔.๐” ประจำปี 2562 ของสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาอย่างพร้อมเพรียง