1/11/18-หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ VMware

วิศวลาดกระบังหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ VMware
.
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้การต้อนรับคุณเอกภาวิน สุขอนันต์, Country Manager และ Mr.Anson Lim, Program Leader จากบริษัท VMware จากประเทศสิงคโปร์ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง Graduate Hiring program ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร A

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่