10/9/18-วิศวลาดกระบังมอบคอมพิวเตอร์เพื่ออนาคตของชาติ

วิศวลาดกระบัง มอบคอมพิวเตอร์เพื่ออนาคตของชาติ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานมอบคอมพิวเตอร์มือสอง ที่ยังสามารถใช้งานได้ และมีสภาพดี แก่คุณครูตัวแทนจาก 10 โรงเรียน ภายในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาเยาวชนห้แก่เด็กนักเรียนได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู่้นอกเหนือตำราเรียนและเพื่อยกระดับการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
โดยมี ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ รองคณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมมอบ