โครงการ Robotics Summit 2018

โครงการ Robotics Summit 2018
Theme: Shaping The Future with Robotics and AI
วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 5 – 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

https://www.robotics-summit.com/
https://www.facebook.com/Robotics-Summit-1115274798597518/…