เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1

📣 เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1
การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1

📌 การให้โควตา นักเรียน มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาฯ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2562
🗓️ เปิดรับสมัคร 1 – 15 ธันวาคม 2561