เปิดรับสมัครนศ.ปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1/2562

👍รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

📍รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
– แบบที่ 1 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

– แบบที่ 2 สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562

💻 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม