หลักสูตร Automation Machinery and Mechanical Design

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Automation Machinery and Mechanical Design
จัดโดย ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ฟรี!!! (ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันไทย-เยอรมัน) จำนวน 2 รุ่น 15 ท่าน/รุ่นเท่านั้น
อบรมสัมมนา จำนวนรุ่นละ 30 วัน ระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2562

สมัครออนไลน์ https://bit.ly/2GAmQv6
(ภายหลังการลงทะเบียน ประมาณเดือนมีนาคมจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-329-8186 หรือ 064-985-0058 หรือ อีเมล eidts@kmitl.ac.th , kmitl.eidts@gmail.com (เบญจรัตน์ นุชนาฏ์)

ติดตามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/eidts/
Website : https://www.eidts.kmitl.ac.th/