วิศวเปิดรับนศ.ปริญญาโท “โครงการแววนวัตกร”

📣ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
“โครงการแววนวัตกร”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
 
💻เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562