วิศวลาดกระบังเปิดหลักสูตรใหม่ วิศวกรรมออกแบบการผลิตและวัสดุ

วิศวลาดกระบังเปิดหลักสูตรใหม่ ยกระดับอุตสาหกรรม กับหลักสูตรใหม่ ภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ในหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ 26 กันยายน 2558

11214108_1103135273030912_4813191514633511054_n