ผู้บริหารขอประทานถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูป “หญิงจุฬาภรณ์”

ผู้บริหารขอประทานถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูป “หญิงจุฬาภรณ์”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันฯ เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์โดยเร็ววัน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง