ประชาสัมพันธ์ : รายชื่อบริษัท รับสมัครงานสำหรับนักศึกษา

26_Jun_13-Job_02

 1. บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพาณิชยกรรมการผลิตนำเข้า-ส่งออกและการบริการ รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชาวศ.คอมพิวเตอร์, วศ.ไฟฟ้า, วศ.ชีวการแพทย์, วศ.อิเล็กทรอนิกส์ เข้าทำงานในตำแหน่ง System Engineer, Service Engineer สนใจติดต่อคุณกุสุมา ดวงพรประเสริฐ โทร. 02-3671410
 2. บริษัท เลเซอร์ เดฟินิชั่น จำกัด ประกอบกิจการประเภทขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชาวศ. ไฟฟ้า และวศ.ออิเล็กทรอนิกส์ ในตำแหน่ง Project Engineer, Sale Engineer, Service Engineer สนใจติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล โทร. 02-7333070

ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560

—————————————————————————————————————————————–

 1. บริษัท แอฟโซลูเทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ อุปกรณ์จับยึด เครื่องจักรและอุปกรณ์ รับสมัครนักศึกษา ในสาขาวิชาวศ. อิเล็กทรอนิกส์, วศ.เครื่องกล, วศ.ไฟฟ้า เข้าทำงานกับบริษัท ในตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ออกแบบ สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุุคคล โทร. 02-5295629
 2. บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (มหาชน) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านบริหารหนี้ของสถาบันการเงินทั้งในประเทศและสถาบันการเงินของต่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาในสาขาวศ.คอมพิวเตอร์ เข้าทำงานกับบริษัทในตำแหน่ง Programmer สนใจติดต่อ คุณโสมวรรณ ใจดี โทร. 02-3089914

ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560

—————————————————————————————————————————————–

 1. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่าง ๆ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานในสาขาวิชา วศ.ไฟฟ้า, วศ.โยธา เข้าทำงานในตำแหน่ง Electrical Engineer, Civil Engineer, Automation/IT Department Manager สนใจติดต่อคุณอรรถกานต์ อรรถพิธ โทร. 02-6919720-34 ต่อ 1926
 2. บริษัท เพาเวอร์ ไนน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบธุรกิจด้านการสำรวจออกแบบบริการสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานในสาขาวศ. ไฟฟ้า, วศ.เครื่องกล เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกร สนใจติดต่อ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล คุณพจนี โทร. 094-8959456, คุณณัฐชยา โทร. 02-3000184

ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

—————————————————————————————————————————————–

 1. บริษัท เจซีวาย เอชดีดี เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกร นักศึกษาที่สนใจ ติดต่อ คุณผกามาศ โอนสันเทีย เบอร์โทร 036-373992-6 ต่อ 202 สามารถโุตำแหน่งงานได้ ดังนี้
  • Process Engineer (Machining)
  • Automation Engineer
  • Quality Engineer
  • Industrial Engineer
 2. บริษัทเมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ทำธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชา วศ.คอมพิวเตอร์, วศ.สารสนเทศ เข้าร่วมงานกับบริษัท สนใจติดต่อ ผู้จัดการแผนกสรรหาบุคลากร โทร. 02-0894340, 081-4480403
 3. บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ดำเนินการพัฒนาโครงการเหมืองแร่ใต้ดินประเภทโพแทช มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชา วศ.ไฟฟ้า และวศ.เครื่องกล เข้าทำงานและฝึกงานกับบริษัท สนใจติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 061-6566165
 4. บริษัท เอส.ดี.เอ็ม จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือสำรวจชั้นนำ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชา วศ. คอมพิวเตอร์, วศ.สารสนเทศ เข้าทำงานในตำแหน่ง LFM / IT Support Engineer สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 02-5823509 ต่อ 217
 5. บริษัท บีคอน ออฟชอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีและอุตสาหกรรมวิศวโยธา มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมหุ่นยนต์ใต้ทะเล นักศึกษาที่สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 038-348080-7

ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560


 1. บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี่ เซอร์วิส จำกัด มีความประสงค์รับบุคลากรในสาขาวิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องมือวัด, วิศวกรรมระบบควบคุม, วิศวกรรมอัตโนมัติ, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อเข้าร่วมงาน โดยตั้งบูธประชาสัมพันธ์ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น
 2. บริษัท โกลบอล-ไทยชอน พรีซิซั่น อินดัสทรีส์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจแปรรูปโลหะที่มีความละเอียดสูง ผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมหลายประเภทมีความประสงค์ รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกร สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 038-570029-31

ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

—————————————————————————————————————————-

 1. บริษัท เคมีแมน จำกัด เป็นผู้ผลิตแร่และเคมีอุตสาหกรรม โดยแปรสภาพจากแร่ธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์แร่เคมีพื้นฐานและเคมีสังเคราะห์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยมีสาขาที่เปิดรับดังนี้ วิศวกรรมการวัดคุม, วิศวกรรมระบบควบคุม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี , วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโยธา ในตำแหน่งวิศวกร สนใจติดต่อ คุณธาตรี โทร. 02-6619734-8 ต่อ 104
 2. บริษัท เทคนิคอล พาเนล จำกัด ประกอบกิจการผลิตหนังไฟเบอร์กลาส ผนังคอมโพสิก และชิ้นส่วนองค์ประกอบของผนังไฟเบอร์กลาสและผนังคอมโพสิก มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอัตโนมัติ เข้าร่วมงานกับบริษัท สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทร. 02-7396681 ต่อ 109

ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 60

—————————————————————————————————————————-

 1. บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น โพรวายเดอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล เข้าทำงานในตำแหน่ง วิศวกรโครงการ สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล คุณเก่ง 089-4519164
 2. บริษัท เทอราบิท เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริการออกแบบและพัฒนาระบบคอนแทคส์ เซ็นเตอร์ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมสารสนเทศ เข้าทำงานในตำแหน่ง  JAVA Programmer สนใจติดต่อ แผนกบุคคล คุณจริยา โทร. 02-2574249
 3. บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นไม้ทนแทนธรรมชาติ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกร สนใจติดต่อแผนกสรรหาว่าจ้างและแรงงานสัมพันธ์ โทร . 077-278500 ต่อ 8331

ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

—————————————————————————————————————————-

1. บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับโครงการเมกโปรเจคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ถนนและรางรถไฟรางคู่และเขื่อนต่างๆ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกร สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร. 02-0699870 หรือ 084-5554901 คุณศิริชัย

2. บริษัท ทรูวอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจติดตั้งระบบระบายอากาศ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี เข้าทำงานในตำแหน่ง sales Engineer และ Application Engineer สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 02-1526961

3. บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการจราจรขนส่ง และโลจิสติกส์ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานในตำแหน่ง Senior Consultant สนใจติดต่อบริษัท โทร. 02-6537541-3

ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560