บริษัท โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

บริษัท โทคิน อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitors) มีความประสงค์จะเปิดรับบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ
โทรศัพท์ 033-599-800 ต่อ 2514
โทรสาร 033-599-850