บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมโครงการคัดเลือก TOYOTA PRETTY 2019

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดกิจกรรมรับสมัครโครงการคัดเลือก TOYOTA PRETTY 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เฟ้นหานิสิตนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งรูปลักษณ์และความสามารถมาร่วมงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีรายละเอียดดังรูปต่อไปนี้