บริษัท โตชิบ้า ประเทศญี่ปุ่น (สำนักงานใหญ่) เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมงานกับทางประเทศญี่ปุ่น