บริษัทไวซ ซอฟท์ เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

บริษัท ไวซ ซอฟท์ จำกัด เป็นบริษัท เกี่ยวกับ Software House มีความประสงค์รับพนักงานใหม่ ที่เป็นบุคคลภายนอก, ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT, และนักศึกษาทั้งฝึกงานและนักศึกษาจบใหม่ หรือ ผู้ที่มีความรู้ทางด้านการเขียนงาน Code (Java) ขอบข่ายงานด้านการทำธุรกิจ และการทดสอบระบบทางด้าน Information Technology

ตำแหน่งที่ต้องการ

JAVA Developer (สำหรับน้องๆที่กำลังจะจบ หรือน้องที่ต้องการฝึกงาน)
Business Analyst (สำหรับน้องๆที่กำลังจะจบ หรือน้องที่ต้องการฝึกงาน)
Software Tester (สำหรับน้องๆที่กำลังจะจบ หรือน้องที่ต้องการฝึกงาน)
**หน้าที่และความรับผิดชอบตามไฟล์แนบท้าย**

สวัสดิการ สำหรับพนักงานประจำ

  • ประกันสังคม
  • Provident Fund
  • ค่าทันตกรรม เเละ ค่ารักษาพยาบาล ขึ้นอยู่กับ Level พนักงานค่ะ
  • โบนัส ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ทำงาน,ผลประกอบการบริษัท และ Performance