บริษัทนิสสัน มอเตอร์(ประเทศไทย) เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และสหกิจศึกษา

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิต จำหน่าย และส่งออกรถยนต์นิสสัน โดยประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาค ในการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก มีความประสงค์ที่จะรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561

ประกาศผลการพิจารณา : 22 มกราคม 2562

ระยะเวลาการฝึกงาน : 3 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562 (รอบซัมเมอร์)

: 1 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2562 (รอบสหกิจศึกษา)

เวลาในการปฏิบัติงาน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 – 17:00 (ไม่มีการทำงานนอกเวลา)

ค่าตอบแทน : 250 บาท/วัน

สวัสดิการอื่นๆ : รถรับส่งพนักงาน และสถานพยาบาลของบริษัท

หากนักศึกษาท่านใดสนใจกรุณากรอกใบสมัคร และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nissan.co.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก!