ค้นหาสุดยอดนักออกแบบ

**ค้นหาสุดยอดนักออกแบบ**
Smart E-Bike Engineering KMITL
“Electric Bike for New Generation”

ขอเชิญน้องๆนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบจักรยานไฟฟ้า ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

ติดต่อส่งผลงานได้ที่ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) หรืออีเมล eidts@kmitl.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 18 เม.ย. 62

ประกาศผล 24 เม.ย. 62
รับมอบรางวัลจากรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 25 เม.ย. 62 ในงาน “Engineering Project Day”

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ น.ส.เบญจรัตน์ นุชนาฏ์ 02-329-8186 หรือ 064-985-0058

ติดตามข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/eidts/