ขอเชิญร่วมงาน TSAE19

TSAE19 “It is not just a smart farm, it is a smarter farm”🌳

THE 12th TSAE INTERNATIONAL CONFERENCE & 20th TSAE NATIONAL CONFERENCE

📆March 14-15, 2019