รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานและรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากการแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ Robot innovator Challenge 2023

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานและรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากการแข่งขันหุ่นยนต์ไร้การบังคับอัจฉริยะ Robot innovator Challenge 2023

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ระบบผลิต ส่ง และจำหน่าย ไฟฟ้ากำลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ระบบผลิต ส่ง และจำหน่าย ไฟฟ้ากำลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์