เปิดรับสมัครรอบ 2 ทุนสนับสนุนฝึกงานภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนฝึกงานต่างประเทศ

เปิดรับสมัครรอบ 2 ทุนสนับสนุนฝึกงานภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนฝึกงานต่างประเทศ