ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิศวลาดกระบัง SIIE, School of Engineering, KMITL

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิศวลาดกระบัง SIIE, School of Engineering, KMITL