รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนระดับปริญญาตรีแบบรับตรง รอบที่ 2 (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนระดับปริญญาตรีแบบรับตรง รอบที่ 2 (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2567

วิศวลาดกระบัง หารือความร่วมมือทางวิชาการ และการรับนศ.ฝึกงาน ทำงานร่วมกับ โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง

วิศวลาดกระบัง หารือความร่วมมือทางวิชาการ และการรับนศ.ฝึกงาน ทำงานร่วมกับ โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง

รางวัลเยาวชนดีเด่นผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ เข้าเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี

รางวัลเยาวชนดีเด่นผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ
เข้าเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี