กิจกรรมสานต่อกองทุน “พี่ให้น้อง” ที่เพื่อนๆ พี่ๆ น้อง ๆ ศิษย์เก่าช่วยบริจาคสมทบทุน

กิจกรรมสานต่อกองทุน “พี่ให้น้อง” ที่เพื่อนๆ พี่ๆ น้อง ๆ ศิษย์เก่าช่วยบริจาคสมทบทุน