BE Boat เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการวิจัย เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับ
“ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ”

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน iRAIC 2023

“RETIREMENT DAY” งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ ขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเทให้ ๒วิศวลาดกระบัง

วิศวลาดกระบัง จับมือ ZTE เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในระดับสูงและตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ

ขอเชิญผู้บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนา“แนวทางการพัฒนาด้าน Semiconductor ในประเทศไทย”