เข้าร่วมฟังการแนะนำหลักสูตรวิศวะลาดกระบัง พร้อมเตรียมตัวสมัครเข้าเรียนที่วิศวะลาดกระบัง

เข้าร่วมฟังการแนะนำหลักสูตรวิศวะลาดกระบัง พร้อมเตรียมตัวสมัครเข้าเรียนที่วิศวะลาดกระบัง

รับฟังผู้เชี่ยวชาญเพื่อเปิดโลกทัศน์และเส้นทางอาชีพ ได้รู้ข้อมูลหลักสูตรใหม่เรียนตรีโท 4 ปีแบบเจาะลึก

รับฟังผู้เชี่ยวชาญเพื่อเปิดโลกทัศน์และเส้นทางอาชีพ ได้รู้ข้อมูลหลักสูตรใหม่เรียนตรีโท 4 ปีแบบเจาะลึก

Tuition fee:

นักศึกษาสามัญทุกระดับการศึกษาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครบตามแผนการศึกษามรากำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรจึงจะสำเร็จการศึกษาได้ (ข้อ 11 และข้อ 13 ตามประกาศ 1-2559) ส่วนงานวิชาการ / ระดับ / สาขาวิชา หลักสูตรปกติ(บาท) หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (บาท) ประกาศฉบับที่-ปีที่ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปกติ 25,000 — 1-2559 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นานาชาติ — 90,000 3-2560 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง 35,000 — 3-2560 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ — 90,000 20-2562 วิศวกรรมอุตสาหการควบวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 40,000 — 43-2565 วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศควบฟิสิกส์อุตสาหกรรมควบ 40,000 — 45-2565 วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ควบเทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด — 120,000 19-2562 อนุปริญญาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 90,000 — 45-2565 วิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ 37,000 — 54-2566 วิศวกรรมการเงิน…

น้องๆที่ยังไม่มีประกาศนียบัตรเพื่อเข้าสมัคร TCAS1 ของ วิศวะลาดกระบัง รีบสมัครเข้าอบรมเพื่อรับ certificate

น้องๆที่ยังไม่มีประกาศนียบัตรเพื่อเข้าสมัคร TCAS1 ของ วิศวะลาดกระบัง รีบสมัครเข้าอบรมเพื่อรับ certificate