รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง ได้รับตำแหน่ง กรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.ดร.พิสิฐ บุญศรีเมือง ได้รับตำแหน่ง กรรมการบริหารสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Open Academic Workshop เพียงลงทะเบียนและเข้าร่วมทำ workshop ตามรอบที่ลงทะเบียนไว้ (1 คน ลงได้เพียง 2 workshop เท่านั้น)

ลงทะเบียนและเข้าร่วมทำ workshop ตามรอบที่ลงทะเบียนไว้ (1 คน ลงได้เพียง 2 workshop เท่านั้น)