วิศวลาดกระบัง จับมือ ZTE เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในระดับสูงและตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ

เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บันฑิต (ต่อเนื่อง) แบบรับตรง