BE Boat เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการวิจัย เพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อชุมชน

ขอแสดงความยินดีกับ
“ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีพร วาริทสวัสดิ์ หล่อทองคำ”

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน iRAIC 2023

Student Enterprise จัดอบรมการคิดเชิงออกแบบสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น UX/UI Design