นักศึกษาวิศวกรรมการเงิน คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน BOT CBDC Showcase Competition

กลุ่ม Health Product and Sustainability บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ศึกษาดูงาน และหารือแนวทางการทำวิจัยร่วมกัน

กลุ่ม Health Product and Sustainability บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ศึกษาดูงาน และหารือแนวทางการทำวิจัยร่วมกัน