หารือความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงเรื่องการฝึกงานและรับสมัครงาน กับ Lao Telecommunication Public Company

หารือความร่วมมือทางวิชาการรวมถึงเรื่องการฝึกงานและรับสมัครงาน กับ Lao Telecommunication Public Company