การทำคลิปให้ปังฯและเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อเสริมทักษะด้าน Soft skill ให้แก่นักศึกษา บุคลากร

การทำคลิปให้ปังฯและเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อเสริมทักษะด้าน Soft skill ให้แก่นักศึกษา บุคลากร

รับนักศึกษาวิศวฯ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗕𝘂𝗱𝗱𝘆 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗘𝘅𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮

รับนักศึกษาวิศวฯ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗕𝘂𝗱𝗱𝘆 𝗢𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗘𝘅𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟮