ส่งมอบ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย จ.อุตรดิตถ์

ส่งมอบ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย จ.อุตรดิตถ์

มาเที่ยวชมโครงงานทางวิศวกรรม พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศเสียงเพลงไพเราะและช็อปกัน Music and Market Corner in KMITL

มาเที่ยวชมโครงงานทางวิศวกรรม พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศเสียงเพลงไพเราะและช็อปกัน Music and Market Corner in KMITL ขอเชิญทุกท่าน มาเที่ยวชมโครงงานทางวิศวกรรม พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศเสียงเพลงไพเราะและช็อปกัน Music and Market Corner in KMITL Engineering Senior Project Contest2022