วิศวลาดกระบัง จับมือผู้สนับสนุนภายนอก หารือวิชาการ การวิจัย และการผลิตบุคลากร เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี

วิศวลาดกระบัง จับมือผู้สนับสนุนภายนอก หารือวิชาการ การวิจัย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี