นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสคว้ารางวัลการประกวดข้อเสนอโครงการผลงาน

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสคว้ารางวัลการประกวดข้อเสนอโครงการผลงาน