พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 💉 ให้แก่บุคคลภายนอก ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 💉ให้แก่บุคคลภายนอก ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

แจ้งความประสงค์ เพื่อทำบัตร และการรับบัตรนักศึกษา นักศึกษาใหม่แรกเข้า ระดับปริญญาตรี 2564

แจ้งความประสงค์ เพื่อทำบัตร และการรับบัตรนักศึกษา นักศึกษาใหม่แรกเข้า ระดับปริญญาตรี 2564