ประกาศจากศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 พระจอมเกล้าลาดกระบัง งดรับคิวเพิ่มทั้ง วันที่ 23 , 27 ก.ค. 2564

ประกาศจากศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 พระจอมเกล้าลาดกระบัง
งดรับคิวเพิ่มทั้ง วันที่ 23 , 27 ก.ค. 2564