แจ้งเพิ่มช่องทางการติดต่องานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

แจ้งเพิ่มช่องทางการติดต่องานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ต้องการติดต่อสอบถาม สามารถสอบถามรายละเอียดผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ ได้ดังต่อไปนี้ 1. Line Official Account : @ezd8794o หรือ QR Code ดังรูป 2. FB fanpage. 3. Telephone : 02-3298314

วิศวลาดกระบังประชุมเตรียมพร้อม เรื่อง​ Work From Home

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานการประชุมหารือเรื่อง “Work From Home” ให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดพัฒนา Mobile pplication D-Industry

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวลาดกระบัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดพัฒนา Mobile pplication D-Industry

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กับ โรงเรียนปากเกร็ด

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กับ โรงเรียนปากเกร็ด