การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ สู้กับวิกฤตโควิด-19 เปิดตัวในนาม “ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์”

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ สู้กับวิกฤตโควิด-19 เปิดตัวในนาม “ศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์”