ผู้บริหารวิศวลาดกระบัง ดูความพร้อมสร้างห้อง​ Negative​ Pressure ที่รพ.สิรินธร เขตประเวศ

เมื่อวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 ทีมคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำโดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี เข้าร่วมหารือกับ​ นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในเรื่องการติดตั้งห้อง​ Negative​ Pressure และการใช้นวัตกรรม​แก้ปัญหา​ Covid-19 ณ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ

การทำงานรูปแบบ Work From Home

หลายท่านอาจจะยังอยู่ในช่วงปรับตัวกับการทำงานรูปแบบ Work From Home จนลืมที่จะดูแลตัวเอง เผลอ Take Work Home ซะได้! Take Work Home คืออะไร ?ทำงานคนเดียว..แต่ไม่เดียวดาย ทำได้จริงหรอ ?แนวคิด TOGETHER เป็นอย่างไร ?

ล็อกดาวน์ แต่เราต้องก้าวต่อ วิศวลาดกระบังร่วมเป็นส่วนหนึ่งพัฒนานวัตกรรมช่วยชาติก้าวข้ามสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

.ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางพัฒนานวัตกรรมสำหรับต้านภัยจากเชื่อไวรัส COVID-19 ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(รมว.อว.) เป็นประธานในที่ประชุม ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2563 “ สภานักศึกษา

น้องๆวิศวลาดกระบังอย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 2เมษายานี้กันเยอะๆ

คำถามที่พบบ่อยในสถานการณ์ COVID-19

มาตรการของสถาบัน สำหรับ🔸วิชาโครงงานพิเศษ (Project) วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระหรือรายวิชาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบเท่า🔸สหกิจศึกษา🔸การฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2562

วิศวลาดกระบัง เตรียมทำห้องสำหรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ดูสถานที่ที่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เพื่อจัดสร้างห้อง negative pressure room สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19