พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต พระจอมเกล้าลาดกระบังฯ ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต พระจอมเกล้าลาดกระบังฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

นักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์คว้า “รางวัลชนะเลิศ”จาก GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Prize)