สจล.หยุดการเรียนการสอน ในวันที่ 4-5 พ.ย. 2562

ตามคำแถลงของ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันที่ 4 – 5 พ.ย. 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ จ.นนทบุรี

Thailand OpenGov Leadership Forum 2019

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้ารับรางวัล Recognition of Excellence 2019 จากงาน Thailand OpenGov Leadership Forum 2019

“หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น” วิศวลาดกระบังโฉมใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น” วิศวลาดกระบังโฉมใหม่ ผนึกองค์ความรู้ ตอบโจทย์ความต้องการประเทศและโลกอนาคต #เลือกเรียนตามความถนัด #อยากเรียนต้องได้เรียน

“หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ” ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป กับการเลือก 3 องค์ความรู้

พื่อพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้น้องๆได้ Double degree ร่วมกับวิทยาลัยนาโน