วิศวลาดกระบัง จับมือกับ บริษัท Asia to Japan ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาวิศวลาดกระบัง

วิศวลาดกระบัง จับมือกับ บริษัท Asia to Japan ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาวิศวลาดกระบัง