นักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์คว้า “รางวัลชนะเลิศ”จาก GALILEO & SMART RTK HACKATHON Thailand

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิศวกรรมชีวการแพทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Prize)