“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณกระแสลัดวงจรและตั้งค่าอุปกรณ์รีเลย์ป้องกันโดยใช้โปรแกรม DigSILENT”

“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณกระแสลัดวงจรและตั้งค่าอุปกรณ์รีเลย์ป้องกันโดยใช้โปรแกรม DigSILENT”

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาในโอกาสคว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีหามหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาในโอกาสคว้าเหรียญรางวัล จากการแข่งขันกีหามหาวิทยาลัย