การให้บริการนักศึกษาในช่วงปิดทำการสถาบันเป็นการชั่วคราวสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

การให้บริการนักศึกษาในช่วงปิดทำการสถาบันเป็นการชั่วคราวสำนักงานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์