วิศวลาดกระบังผุดโครงการ “K-Engineering Extension Network หรือ K-EEN” โครงการดีๆสำหรับโรงเรียนและน้องๆนักเรียน

วิศวลาดกระบังผุดโครงการ “K-Engineering Extension Network หรือ K-EEN” โครงการดีๆสำหรับโรงเรียนและน้องๆนักเรียน