รางวัลเยาวชนดีเด่นผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ เข้าเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี

รางวัลเยาวชนดีเด่นผู้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านทักษะฝีมือวิชาชีพ
เข้าเยี่ยมคารวะรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี

หลักสูตร 2 ปริญญา ‘𝑲𝑴𝑰𝑻𝑳 𝒙 𝑪𝑮𝑼 3+2 𝑩𝒂𝒄𝒉𝒆𝒍𝒐𝒓 – 𝑴𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓 𝑫𝒖𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒈𝒓𝒆𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎”

หลักสูตร 2 ปริญญา ‘𝑲𝑴𝑰𝑻𝑳 𝒙 𝑪𝑮𝑼 3+2 𝑩𝒂𝒄𝒉𝒆𝒍𝒐𝒓 – 𝑴𝒂𝒔𝒕𝒆𝒓 𝑫𝒖𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒈𝒓𝒆𝒆 𝑷𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎”