พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 💉 ให้แก่บุคคลภายนอก ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง

พระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดบริการฉีดวัคซีน COVID-19 💉ให้แก่บุคคลภายนอก ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง